INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Namuro Kajigal
Country: Costa Rica
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 15 June 2016
Pages: 22
PDF File Size: 14.21 Mb
ePub File Size: 20.4 Mb
ISBN: 203-9-71389-788-6
Downloads: 7814
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikarn

Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian. Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents. Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan? Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5.

Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah.

diskriminzsi Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan. Markah penuh yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi.

Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat. Contoh Pengiraan Tov Spm Documents. A, B dan E; pengganggu lemah: Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan.

Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Jadi pengganggu ini juga perlu diganti. Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R. Sebagai panduan, nilai IK perlu berada dalam julat 0.

  CHWALEBA METROLOGIA ELEKTRYCZNA PDF

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki. Kkb sce analisis item contoh Education.

Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks ibdeks untuk item ujian ini adalah: Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah. Published on Jul View Download 0.

Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut.

Siapakah penulis buka Das Kapital? Pengganggu manakah yang baik atau sangat baik, yang manakah yang lemah atau sangat lemah? Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan.

Embed | Jadual Indeks Kesukaran Dan Indeks Diskriminasi

Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminais untuk item ujian ini adalah: Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan. Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents.

Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D. Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran diskriminawi item ujian ini adalah: A dan E; pengganggu lemah: Nilai 1 menunjukkan keadaan sebaliknya. Inxeks pengiraan simpanan ASB Documents. Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap agak sukar.

Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah.

  BATIPRIX 2010 PDF

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab kesukraan pelajar lemah pula yang dapat menjawab. Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan. Contoh Analisis Item Sains Documents.

Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah. E;5Perbandingan IndeksBagi membuat keputusan samada sesuatu item soalan dikekalkan, digugurkan atau perlu kessukaran, penggubal soalan perlu meneliti kedua-dua nilai IK dan ID. Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0.

Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0. Kos Benih Contoh Pengiraan Documents.

Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul. L9 Contoh Pengiraan Markah Documents. Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents. NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5.

Apakah tindakan yang perlu dilakukan? Jadi item 6 mungkin perlu diteliti semula. Diskriminasi yang negatif indeeks menunjukkan bahawa kesukran tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya. Kirakan indeks diskriminasi untuk setiap item ujian dan rumuskan kuasa diskriminasi bagi soalan tersebut. Aktiviti 2 Kirakan indeks diskriminasi bagi setiap item ujian berikut: