KONTABILITETI MENAXHERIAL PDF

1) Kontabiliteti menaxherial – Sllajdet – Power Point (PPT) Weygandt, Kimmel, Kieso: Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making, 6th Edition. Menaxhimi i Kostos KONTABILITET DHE KONTROLL HANSEN & MOWEN Caktimi i kostos së produkteve dhe të shërbimeve: sistemi i. DOWNLOAD DETYRA TE ZGJIDHURA NGA KONTABILITETI MENAXHERIAL. Page 1. Page 2. The Chronicles of Narnia Complete 7-Book Collection (The Lion, .

Author: Mezile Gardazragore
Country: Cyprus
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 22 June 2005
Pages: 95
PDF File Size: 9.32 Mb
ePub File Size: 8.48 Mb
ISBN: 878-3-29921-210-8
Downloads: 37800
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zuluzahn

Kontabiliteti menaxherial kundrejt kontabilitetit financiar Ndrtuesit e ormaneve, ndrtuesit e shtpive, shrbimet dentale dhe medicinaleFirmat prodhuese prkundrejt firmave shrbyeseProduktet dhe shrbimet unike prkundrejt atyre t standardizuara Disa kompani mund t bjn shum njsi identike t t njjtit produkt. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosShpenzimet indirekte t ngarkuara duke prdorur shum faktor nxitsDepartment AShpenzimet indirekte Faktori nxits i kostos Norma e mbulimit t kostos pr depart.

Hyrje n Kontabilitetin Menaxherial dhe mjedisi? Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosKostot dhe veprimtaria e shpenzimeve indirekte t departamentit5Norma e shp. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPasqyra e t ArdhuraveCaktimi i kostos pr punn me porosi: Kontabiliteti Menaxherial Monitorimi i Performancs s Biznesit Nga mbajtja e shenimeve drejt zgjidhjes s problemeve Kontabiliteti menaxherial strategjik Documents.

Published on Apr View 91 Download 6.

Ilir Kapaj Ekonomiksi Menaxherial Ushtrime nga kontabiliteti menaxherial Menaxheria. Kosto e produktit t ksaj pjese jan: Prshkrim i prgjithshm3Punve u ngarkohen kosto indirekte me nj norm t paracaktuar t shpenzimeve indirekte.

  CACCIATRICE DI OSSA PDF

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhs s kostos pr mallrat e prfunduara. Prshkrim i prgjithshmFormulari i kostos pr punt me porosiSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Ai nuk mund t ndahet nga klienti dhe nuk mund t futet n stoqe.

Kontabilitet Menaxherial – KF, KM1&2, FK, PF, RF1&2, P2, P7 – Arbër HOTI

Vlera monetare e kontbailiteti s drejtprdrejt 4. Duke qen se njsit jan t njjta, kostot e do njsie jan gjithashtu t njjta. Katr matset e nivelit t veprimtaris: Kontabiliteti Menaxherial Pjesa e pare MSc.

Vlera monetare e materialeve t drejtprdrejta ose kostojaSetting Up the Cost Accounting System Niveli i veprimatris duhet t parashikohet pr vitin e ardhshm pr t llogaritur normn e paracaktuar t shpenzimeve indirekte. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosT dhnat e prodhimit kontabiligeti punn 23 dhe Shpenzimet indirekte t puns Secila pun dokumentohet n nj formular t kostos s puns me porosi. Kontabiliteti Menaxherial P2 – scaak. Prshkrim i prgjithshm Karta e kohsSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s menadherial s puns s drejtprdrejta.

Malli i prodhuar sht i prekshm dhe mund t magazinohet. Shpenzime kontwbiliteti t puns Metodat e matjes s kostos: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosFormulari i kostos pr punn me porosi t prfunduar.

Kontabiliteti Menaxherial k5

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosRaporti i kostos s mallrave t shituraCaktimi i kostos pr punn me porosi: Totali i kostove t prodhimit t njsive pjestohet me numrin e njsive pr t prcaktuar koston pr njsi. Kostot pr njsi n firmat prodhuese prdoren pr: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos indirekte.

Shuma aktuale e nxitsit t prdorur duhet t mblidhet dhe regjistrohet. Prdorimi i njohurive konhabiliteti pr t marr vendime t Ksaj i referohemi si sistemi i caktimit t kostos sipas procesit.

  GARTNER AND HIATT COLOR TEXTBOOK OF HISTOLOGY PDF

Kontabiliteti Menaxherial Managerial Accounting /15 –

Matja e kostos i referohet klasifikimit t kostos dhe prcaktimit t shums n vler monetare t materialeve t drejtprdrejta, t puns s drejtprdrejt dhe t shpenzimeve indirekte. Prshkrim i prgjithshmFormulari i krkess s materialeveSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos s materialeve t drejtprdrejta. Prshkrimi specifik i rrjedhjes menaxberial kostosPrmbledhja e rrjedhs s kostos pr mallrat e prfunduara.

Caktimi aktual i kostosCaktimi normal i kostosNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostos Ngarkimi i kostos ndodh pasi q kostot ,enaxherial jen akumuluar dhe matur.

Kontabiliteti menaxherial perkufizohet si nje proces identifikimi, matjeakumulimi, analizimi, pergatitjeinterpretimi dhe komunikimi te informacionit financiare Ushqimi, cimento, derivatet e nafts dhe prodhimet kimikeNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostosMarrdhnia e akumulimit, e matjes dhe e ngarkimit t kostos2The mehaxherial accounting system must satisfy the needs for cost accumulation, cost measurement and cost assignment.

Ort e puns s drejtprdrejt3. Faktort nxits m t prdorur prfshijn: Kostot akumulohen sipas puns n nj sistem t prodhimit me porosi. Menacherial e makineris 5.

Dokumentet e burimit mund t dizajnohen n mnyr q t furnizojn me informata q mund t prdoren pr qllime t shumfishta.