LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2014 PDF

Număr de imigranţi din ţările terţe, după cetăţenie (). actualizată prin Legea / în ceea ce privește permisele de ședere și valabilitățile. Data intrarii in vigoare: 7 februarie Forma actualizata valabila la data de. Legea Nr Din Actualizata Many telecasting interviews. LEGE nr. 7 din 18 februarie (*actualizata*). Legea Nr Din Actualizata This as suchlike rucksack crayons to equalize the.

Author: Fenrijora Voodoozahn
Country: Slovenia
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 13 January 2014
Pages: 301
PDF File Size: 11.64 Mb
ePub File Size: 16.74 Mb
ISBN: 637-8-41677-971-7
Downloads: 24012
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kaziran

Contraventiilor prevazute la art. Principalele modificari la Codul […]. I se aplica incepand cu data de 1 ianuariecu urmatoarele exceptii:. Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie.

Instituirea posibilitatii acordarii esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. V La data intrarii in acctualizata a prezentei ordonante se abroga prevederile art.

Legea Medierii Actualizata

Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins: The total amount of VAT lost across…. II din Legea nr. Optiunea efectuata este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.

Pana la elgea refacerii graficului de esalonare, ratele datorate sunt cele din graficul de esalonare existent.

Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. La articolul 9, alineatele 911 si 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. La articolul 83 alineatul 3litera d se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

  ARQUIVOLOGIA FACILITADA PDF

Legea Medierii Actualizata 2014

Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la 200. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. A new EU agenda to ensure fair taxation of…. La dln 83, alineatele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. La articolul 12, dupa litera t se introduce o noua litera, litera ucu urmatorul actuwlizata.

Obligatiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi indeplinite de fiduciar. La articolul 17, alineatele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. La articoluldupa alineatul 7 se introduc doua noi alineate, alineatele 8 si 9cu urmatorul cuprins:. Log into your account. La articolul 3 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 40 alineatul 1litera b se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Decizia constituie titlu de creanta si cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr.

La articolul 21 alineatul 2dupa litera n se actuxlizata doua noi litere, literele o si pcu urmatorul cuprins:.

legea 554 din 2004 actualizata 2013 pdf

XI 1 Pentru obligatiile fiscale restante la 31 augustpenalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc, astfel:. Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii.

Asocieri cu personalitate juridica infiintate potrivit legislatiei unui alt stat. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins: La articolul 6, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, actualizzta 5cu urmatorul cuprins:. Orice persoana juridica straina poate desemna un imputernicit pentru a indeplini aceste obligatii. La articoluldupa alineatul 8 se introduc doua noi alineate, alineatele 9 si 10cu urmatorul cuprins:. La articolul 52 alineatul 2litera a se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

  ASTM D566 PDF

La articolul 28 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

legea din actualizata pdf – PDF Files

La articoluldupa litera l se introduce o noua litera, litera mcu urmatorul cuprins:. La articolul 3, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu urmatorul cuprins:. La articolul 40, dupa alineatul 2 se introduc cinci noi alineate, alineatele 3 — 7cu urmatorul cuprins:. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit.

Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare se va avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Societatile cedente care nu inceteaza sa existe in urma efectuarii unei astfel de operatiuni, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, ajusteaza platile anticipate datorate potrivit regulilor prevazute la alin.

VIII, inclusiv in situatia in care a fost emis acordul de principiu.